Aneka Font Nusantara

16508677_1272508802835693_1903253245276244838_nSuwe ga dolanan blog, kangen kaliyan para sutresna poswayang, apadene andhalang. Kula nuwun, pangajab kula para sutresna tansah manggih rahayu, antuk kanugrahan saha sih tresnane alam sekalir. Amin.

Ing postingan punika kula namung badhe nuduhake bilih ing samangke sampun beredar font2 nusantara, karya pribumi ingkang sampun dikomplite kaliyan keyboardipun saha keterangan-keterangan migunakaken font punapa dene keyboardipun. Mak cles rasane, tumrap wong jawa temtunipun saged bingah, kita sami saged pamer gadhahi tradisi tulis ugi tan prabeda negara saha tradisi bangsa sanesipun.

16684342_386737645022924_2320563025469193638_nEloke malih font saha keyboard kala wau saged dipun undhuh gratis, saha saged dipun agem wonten ing enternet. Saged damel ing Facebook, Twitter, saha medsos sanesipun. Remen saha bombong, nyatanipun huruf jawa saged dipun pameraken dhateng khalayak umum ing donya maya menika.

Kagem para sutresna poswayang, punapa dene andhalang langsung mawon dipun singgek napa dene kaundhuh font saha keyboadipun wonten ing facebook. Klick mawon wonten ing tulisan facebook ingkang kula tulis wonten ing tulisan menika, tartamtu sampun nyambung kaliyan punapa ingkang dipun kersakaken.

Font saha keyboardipun font nusantara menika saged dipun agem wonten android, temtunipun wonten sara sarananipun. Awit wontenipun font menika mliginipun kagem kepentingan group wonten facebook. Menawi wonten panyaruwe kula aturi mawon langsung komunikasi dhateng group Facebook.

16708321_593947860790775_959942757605214696_nLajeng napa mawon ingkang sampun sumadiya wonten ing group sinau nulis jawa menika? Font saha keyboard ingkang sampun sumadiya antawisipun kagem nulis basa kawi, basa jawa gaya solo, gaya sunda, gaya bali. pun ningali piyambak mawon wonten ing group nggih.

Ngaturi uninga bilih ingkang damel bingahing manah kula panjenengan sami menika salah setunggalipun inggih punika Bapa Ardi Muntazar, ingkang sampun nglodhangaken wancinipun kagem damel keyboard saha fontnipun. Awit saking sih tresnanipun kadang kita Bapa Bagus Aji Pamungkas, ugi sampun wonten font saha keybordipun kagem ajar nulis sankrit, napa dene kawi.

Wasana cekap semanten rumiyin, mugi kabar kabingahan menika saged damel remen, saha bombong kagem para sutresna sedaya. Matur nuwun, salam taklim kula konjuk.

Iklan

tolong masukannya yah

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s