Sinau Nulis Jawa Sistem Dukunov

Tulisan Jawa kuwi panulisé digandhèng, ora nganggo spasi, jaréné minangka lambang kumraketé wong Jawa. Mula nalika nulis tembung ijèn-ijèn (ora nganggo adeg-adeg) béda karo yèn ditulis dadi ukara (kawiwitan adeg-adeg dipungkasi titik/pada lungsi). Tuladhané kaya ing ngisor iki.

Sugeng rawuh ing Karang Kafesbukan ngriki. ꧎ꦇꦸꦐꦷꦼꦃꦈꦸꦾꦀꦶꦼꦄꦃꦼꦄꦺꦊꧏꦇꦥꦹꦄꦘꦁꦧ꧃ꦶꦄꦶ꧌

\ S U G SHIFT+E SHIFT+I R W U A H I SHIFT+I K R SHIFT+I K E P : S SHIFT+B SHIFT+U K SHIFT+K N SHIFT+Z ALT KANAN+V Z I K I .

Kangen sambel tumpang = ꧎ꦄꦓꦷꦁꦛꦏꦥꦷꦉ꥛ꦹꦏꦞꦼ꧌

\ K Z SHIFT+E N SHIFT+S M SHIFT+B SHIFT+E L  ALT KANAN+T SHIFT+U M SHIFT+P SHIFT+I .

lepat   =     ꥙ꦊꦆꦿ = 2 P T /

lepat kula =    ꥙ꦊꦆ꥜ꦹꦉ = 2 P T ALT KANAN+K SHIFT+U L

kajugrugan  = ꦄꦌꦸ᯻ꦐꦸꦐꦤꦁꦿ = K J U SHIFT+V G U G SHIFT+G N /

gunung  = ꦐꦸꦁꦸꦼ = G U N U SHIFT+I

wukir =  ꦈꦸꦄꦶꦽ = W U K I ‘

cepaka  = ꦂꦷꦊꦄ = C SHIFT+E P K

sawakul = ꦇꦈꦄꦸꦉꦿ =  S  W  K  U  L  /

langkung = ꦉꦼꦄꦸꦼ = L SHIFT+I K U SHIFT+I

riyadi  = ꦃꦶꦍꦅ ꦶ = R I Y D I

pangapura  = ꦊꦓꦊꦸꦃ = P Z P U R

dosa = ꦺꦅꦻꦇ = E D O S

sengaja  = ꦇꦷꦓꦌ = S SHIFT+E Z J

kersaa =  ꦄꦷꦽꦇꦀ = K SHIT+E ‘ S H

paring  = ꦊꦃꦶꦼ = P R I SHIFT+I

fitri  = ꦊꧏꦶ᯻ꦆꦶ = P : I SHIFT+V T I

lair  ꦉꦀꦶꦽ = L H I ‘

batin  = ꦑꦆꦶꦁꦿ = B T I N /

ngaturake = ꦓꦆꦸꦽꦃꦺꦄ = Z T U ‘ R E K

ngaturaken = ꦓꦆꦸꦽꦃꦄꦷꦁꦿ = Z T U ‘ R K SHIFT+E N /

pangaksama  ꦊꦓꦄꦛꦏ = P Z K SHIFT+S M

pangaksami   ꦊꦓꦄꦛꦏꦶ = P Z K SHIFT+S M I

padha-padha  ꦊꦋꦊꦋ = P F P F

luput   ꦉꦸꦊꦸꦆꦿ = L U P U T /

luputku  ꦉꦸꦊꦸꦆ꥜ꦹ = L U P U T ALT KANAN+K SHIFT+U

Tuladha malih:

bapak ꦑꦊꦄꦿ = B P K /

tindak ꦆꦶꦁꦙꦄꦿ = T I N shift+D K /

numpak ꦁꦸꦏꦞꦄꦿ = N U M shift+P K /

motor ꦺꦏꦻꦺꦆꦽꦻ = E M O E T ‘ O

Yen dadi ukara: Bapak tindak numpak motor.

꧎ꦑꦊꦄꦚꦶꦁꦙꦄꦕꦹꦏꦞꦺꦄꦣꦻꦺꦆꦽꦻ꧌

\ B P K shift+T I N shift+D K shift+N shift+U M shift+P E K shift+M E T ‘ O .

IKI ANA TULADHA MANEH

dhedhaharan ꦋꦷꦋꦀꦽꦃꦁꦿ = F shift+E F H ‘ R N /

riyadi ꦃꦶꦍꦅꦶ = R I Y D I

idul fitri ꦑ꧆ꦅꦸꦉꦞꧏꦶ᯻ꦆꦶ = B shift+3 D U L shift+P : I shift+V T I

kupat ꦄꦸꦊꦆꦿ = K U P T /

longthong ꦺꦉꦻꦺꦁꦦꦼꦻ = E L O E N shift+Q shift+I O

opor ꦺꦀꦻꦺꦊꦽꦻ = E H O E P ‘ O

sambel goreng ꦇꦏꦥꦷꦺꦉꦤꦻꦺꦃꦼ = S M shift+B shift+E E L shift+G O E R shift+I

Dhedhharan Riyadi Idul Fitri. Kupat, lonthong, opor, sambel goreng.

꧎ꦋꦷꦋꦀꦽꦃꦁꦗꦶꦍꦅꦶꦑ꧆ꦅꦸꦉꦞꧏꦶ᯻ꦆꦶ꧌

ꦄꦸꦊꦆꦿꦺꦉꦻꦺꦁꦦꦼꦻ꧋ꦺꦀꦻꦺꦊꦽꦻ꧋ꦇꦏꦥꦷꦺꦉꦤꦻꦺꦃꦼ꧌

\ F shift+E F H ‘ R N shift+R I Y D I B shift+3 D U L shift+P : I shift+V T I . K U P T / E L O E N shift+Q shift+I O , E H O E P ‘ O , S M shift+B shift+E E L shift+G O E R shift+I .

Tuladha Malih:

Ibu blanja menyang pasar = ꧎ꦀꦶꦑꦸꦑꦝꦎꦠꦏꦷꦎꦼꦊꦇꦽ꧌

\ H I B U B shift+L X shift+J M shift+E X shift+I P S ‘ .

Cepak-cepak ngadhepi dina riyadi = ꧎ꦂꦷꦊꦄꦖꦷꦊꦄꦧꦋꦷꦊꦞꦶꦅꦶꦁꦃꦶꦍꦅꦶ꧌

\ C shift+E P K shift+C shift+E P K shift+Z F shift+E P shift+P I D I N R I Y D I .

Sing dipundhut ibu beras, gula, teh, kopi, lan roti.

꧎ꦇꦶꦼꦅꦶꦊꦸꦁꦟꦹꦆꦔꦶꦑꦸꦑꦷꦃꦇꦿꦐꦸꦉ꧋ꦺꦆꦾ꧋ꦺꦄꦻꦊꦶ꧋

ꦉꦺꦁꦗꦻꦆꦶ꧌

 \ S I shift+I D I P U N shift+F shift+U T shift+H I B U B shift+E R S / G U L , E T A , E K O P I , L E N shift+R O T I .

Aku ndherekake blanja menyang pasar numpak motor.

꧎ꦀꦄꦸꦀꦺꦁꦟꦺꦃꦄꦔꦺꦄꦑꦝꦎꦠꦏꦷꦎꦼꦊꦇꦽꦁꦸꦏꦞꦺꦄꦣꦻ

ꦺꦆꦽꦻ꧌

\ H K U H E N shift+F E R K shift+H E K B shift+L X shift+J M shift+E X shift+I P S ‘ N U M shift+P E K shift+M O E T ‘ O . Aku nyuwun klambi kanggo bakdan.

꧎ꦀꦄꦸꦎꦸꦈꦸꦁꦿꦄꦝꦏꦥꦶꦄꦼꦺꦐꦻꦑꦄꦙꦁꦿ꧋

 \ H K U X U W U N / K shift+L M shift+B I K shift+I E G O B K shift+D N / ,

Yèn ukara-ukara kuwi didadèkaké siji dadi paragraf tandha ꧎ mung siji waé, manggoné nèng ngarep dhéwé kaya ngisor iki.

꧎ꦀꦶꦑꦸꦑꦝꦎꦠꦏꦷꦎꦼꦊꦇꦽ꧌ꦂꦷꦊꦄꦖꦷꦊꦄꦧꦋꦷꦊꦞꦶ

ꦅꦶꦁꦃꦶꦍꦅꦶ꧌ꦇꦶꦼꦅꦶꦊꦸꦁꦟꦹꦆꦔꦶꦑꦸꦑꦷꦃꦇꦿꦐꦸꦉ꧋

ꦺꦆꦾ꧋ꦺꦄꦻꦊꦶ꧋ꦉꦺꦁꦗꦻꦆꦶ꧌ꦀꦄꦸꦀꦺꦁꦟ

ꦺꦃꦄꦔꦺꦄꦑꦝꦎꦠꦏꦷꦎꦼꦊꦇꦽꦁꦸꦏꦞꦺꦄꦣꦻꦺꦆꦽꦻ꧌

ꦀꦄꦸꦎꦸꦈꦸꦁꦿꦄꦝꦏꦥꦶꦄꦼꦺꦐꦻꦑꦄꦙꦁꦿ꧋

 

SAWISE TEMBUNG KUPAT ORA DIWENEHI KOMA MARGA PANGKON KUWI BISA DADI GEGENTINE KOMA. YEN UKARA SING BURI DHEWE ANA PANGKONE, CUKUP DIWENENHI PADA LINGSA (PANGKON+PADA LINGSA = PADA LUNGSI, NING IKI MANGGONE NENG PUNGKASANING UKARA).

Kaserat dening Bapa Hardyanta Setyamlaya Dosen Sastra Jawa wonten UNES Semarang

Tulisan ingkang taksih magepokan:

https://poswayang.wordpress.com/2011/08/12/%EA%A6%9Dlafal-vokal-bahasa-jawa/
https://poswayang.wordpress.com/2011/07/20/belajar-nulis-jawa-di-facebook/

Iklan

2 pemikiran pada “Sinau Nulis Jawa Sistem Dukunov

tolong masukannya yah

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s