Carakan Anyar

Jamane jaman enternet, kabeh sarwa enternet. Kekancan luwih dening gampang, ora susah ndadak mertamu utawa teka menyang omahe. Akeh situs utawa website enternet sik isa dadi saranane sapejagongan.  Tuladhane kaya Facebook, twitter, yahoo masager, window masager lan sak piturute.

Tumrape kanca rowang Andhalang sing mligine seneng ngeblog utawa nulis artikel lan crita sajroning blog, samengko ana fasilitas anyar. Fasilitas mau sik njalari awake dhewe isa nulis huruf jawa ana sajroning blog. Malah kapara aku dhewe sering migunakake caraka kanggo chating, fesbuk, twitter, tagged lan sak panunggalane. Yen ora awake dhewe sik nguri-uri carakan iki banjur sapa maneh?

Ana blog Andhalang kene sejatine sik kalebu kategori carakan kuwi ngemungake tulisan sik enek hubungane kalawan carakan. Tulisan bisa awujud carakan, uga bisa awujud abjad sik migunakake basa jawa. Eman-eman wong jawa ora bisa basa jawa, apa maneh nganti lali tata cara nulis nganggo carakan. Nadyan aku dhewe durung pinter migunakake carakan iki, nanging aku seneng sinau nulis digital iki. Supaya isa nguri-uri lan nglestarekake tembung-tembung jawa utawa aksara jawa.

Carakan iki ana akeh panunggalane cacahe, nanging kanggo sawektara wektu lagi font CARAKAN ANYAR sik bisa digunakake nulis ana ing website, chating utawa liya-liyane. Nadyan tulisan mung isa diwaca dhewe, tegese kanca batir sing durung nginstal font carakan anyar durung bisa maca hasil tulisan kuwi mau. Nang kene aku pengin ngenalake carakan kuwi mau. Font carakan anyar iki ginawe utara rinipta dening pepundhen Bapak Pavkar Dukunov, nadyan kenal lagi wae nanging priyayine nyenengake, tur ora sombong. Kanggo kanca batir Andhalang isa uga kenalan kalawan panjenengane ana ing Facebook. Alamat faceboke ora susah digoleki, cukup para kadang Andhalang klick ana kene iki (“Pavkar Dukunov”).

Sawise kenal panjenengane rak mesthine kanca Andhalang kepengin ngerti kaya ngapa ta wujude font carakan anyar kuwi. Yen mung nginstal font wae gampang, sik rada jlimet sithik alias angel kuri nginstal KEYBOARDE. Kaya tugase wong ngetik sarana digital, mesthi dibantu dening alat sik jenenge keyboard, lah keyboard iki mau manut kerjane sistem sik wis di tata tharik-tharik dening panjenengane. Durung mengko yen nglebokake ana jroning enternet. Sik susah kuwi, nik mung waton gawe carakan akeh sing isa, nanging nglebokake iki butuh mudheng kode, kamangka kode-kode huruf mau wis dipantha-pantha, dipilah dibagi miturut daerahe dhewe-dhewe. Kaya negara China duwe dhewe, kaya negara Jepang, Cheko, Hungaria, Perancis lan sak piturute.

Ngendikane Pak Pavkar, jumlah kode sik ditumrapake marang tanah Jawa isih kurang lamun dipigunakake kanggo nglebokake carakan mau sajroning enternet. Rak susah banget to, kudu njupuk perangane kode sik isih kosong ora dipigunakake. Lah beruntung awake dhewe kari nemu penake migunakake carakan mau. Supaya luwih cepet prosese cukup para kadang download utawa ngundhuh carakan, persis kaya sik tak tulis ana ngisor iki.

1. Ngundhuh huruf Carakan Anyar

2. Ngundhuh instalan keyboar Dukunov

3. Ngundhuh petunjuke migunakake font carakan

Lamun wis di undhuh kabeh, berarti kari uji coba, kanggo kanca batir Andhalang sik tertarik nggegroup carakan ini nang facebook, kari browsing wae group: Sinau Nulis Jawa, Jawa Aku Banget. Nang kono akeh para kadang mitra sik wis migunakake, sumangga wiwit dicoba.

Iklan

5 pemikiran pada “Carakan Anyar

  1. Ping balik: AKSARA SWARA « andhalang

  2. Wilujeng. Nyuwun tepangaken. Nami kula Jusuf Agung. Kula badhe nginstal keyboar Dukunov, nanging kok pas sampun kaunduh, file-ipun benten. Sanes instalan keyboar nanging mung 2 file pdf ingkang nerangaken caranipun nginstal keyboar. Pripun anggenipun kula bisa mendhet instalan sak punika? Matur sembah nuwun, lan mugi kaparing kaslametan ingkang kathah.

    • Wilujeng, salam pitepangan Mas Jusuf Agung, matur nuwun koreksinipun, mbok bilih dipun pindah dokumenipun kaliyan Pak Pavkar, menika sampun kula tautaken, sumangga menawi badhe download. Matur nuwun sanget.

  3. kula cobi mbika’ ingkang wonten cerakanipun, ngangge ie ugi opera kok dereng saged, katingal namung kothak-kothak. Punapa namung nngangge browser mozilla kemawon?

    kados pundi caranipun install keyboard, kok kula dereng saged muncul? (migunakaken win7)

tolong masukannya yah

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s